BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ ÖZETİ KURALLARI

 1. Bildiri özetinin içeriği, kongrenin amaç ve konseptine/çerçevesine uygun olmalıdır.
 2. Bildiri bilime katkısı olan özgün bir çalışma olmalıdır.
 3. Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmalıdır. Yabancı Uyruklu yazarların Türkçe özet yazmaları ise tercihlerine bırakılmıştır.
 4. Bildiri özetlerinin başlıkları bildiri konusunu ve içeriğini yeterli ölçüde yansıtmalı ve başlık çok uzun olmamalıdır.
 5. Bildiri özetlerinin metinleri; bildiri amacını, konusunu, kapsamını, bulgu ve sonuçlarını yeterli ölçüde yansıtmalıdır. (Uygulamalı bir araştırma ise kullanılan yöntemler ve bulgulara da özette yer verilmelidir.)
 6. Bildiri özetlerinin metinleri 300 kelimeden az, 500 kelimeden fazla olmamalıdır.
 7. En az 3, en fazla 6 anahtar kelime yer almalıdır.
 8. Bildiri özetleri ilgili alanda uzmanlığı olan üç farklı hakem tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri veya poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
 9. Bildiri özeti ile tam metin bildiri  uyumlu olmalıdır.
 10. Özet bildirinin kabul edilmesi ve yayınlanması tam metin bildirinin de kabul edilmesi anlamına gelmemektedir.
 11. Bildiriler yazarın uzmanlık alanı ile doğrudan ilgili olmalıdır veya yazılan konu ile ilgili uzman yazar eklenmelidir.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere konacaktır.
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Sözel sunumlar Türkçe ve/veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 15 dakikadır.

NOT: İlgili kurumlar tarafından istenen kurallara uymak kaydıyla kongrede sunulan bildiriler ve çalışmalar doçentlik başvurusu ve teşvik için geçerlidir.

Örnek Bildiri Özeti İçin Tıklayınız