DANIŞMA KURULU

Prof. Dr.

Âdem TATLI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (E)

Prof. Dr.

İsmail KOCAÇALIŞKAN

Biruni Üniversitesi

Prof. Dr.

Kazım UYSAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet Hakkı ALMA

Iğdır Üniversitesi

Prof. Dr.

Nevzat TARHAN

Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr.

Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Şener DİLEK

İnönü Üniversitesi (E)